Wachttijden in de Rotterdamse haven in beeld

Aan het einde van 2018 wordt de Mainport Traffic Monitor uitgebreid met informatie over wacht- en doorlooptijden bij terminals en depots in de Rotterdamse haven. De data daarvoor leveren wegvervoerders zelf aan. Er sluiten steeds meer vervoerders aan. Immers, hoe meer bedrijven er meedoen, hoe betrouwbaarder de toepassing wordt. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via: http://www.mainporttraffic.nl.

Een nieuwe standaard in het container wegtransport?

Portbase, de neutrale partij voor alle logistieke informatie in de havens, stopt met de service transportopdracht. TLN heeft juist succes met hun standaarden. Hoe verhouden de datamodellen van deze standaarden zich? En wat vinden de containerwegvervoerders hiervan? Twee belangrijke vragen waar Lambooy Logistiek eind 2017 onderzoek naar heeft gedaan.

We willen een standaard interface uit TMS en FMS systemen

De toegenomen digitalisering in de transportsector maakt de behoefte aan data steeds groter. Connectiviteit en interoperabiliteit zijn key-begrippen voor de nabije toekomst. Een uniforme interface is hierbij onmisbaar. De eerste stappen zijn gezet en vervolgonderzoek zal de verdere aanvliegroute moeten bepalen.